CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch - Tản văn

JEAN-MARC TURINE - NGƯỜI THỔI HỒN CHO GỖ

Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 12:41 PM

Nhng miếng g đu tha đuôi tho, nhng vt tưng chng vô tri vô giác có th thy mi nơi mi lúc trong cuc sng thưng nht. Nhng mnh v cây n cha c mt tâm hn phiêu linh ít ai thy đưc. Nhưng nhng th dưng như vô giá tr y bng tr thành nhng vt vô giá nh bàn tay và s nhy cm ca ngưi ngh s. Jean-Marc Turine là mt trong nhng ngưi có th cm nhn nét đp tim n ca nhng đ vt b đi. Ông truyn cho chúng mt hơi th, khiến chúng hóa thân thành nhng tác phm m thut tinh tế và quyến rũ.Jean-Marc Turine xut thân không phi là ha sĨ. Ông cũng chưa tng theo mt khóa đào to chính quy nào v hi ha, nhưng vn là ngưi say mê ngh thut, ông đã tng nhiu năm t hc piano, t sáng tác các tác phm m thut theo trưng phái collage[1]. Bng mt ngày đp tri, ông quyết đnh đến vi mt loi hình ngh thut mi : sáng tác trên nhng mu g b đi.

 

Vn là đo din, nhà sn xut chương trình của đài phát thanh France Culture (Pháp) và RTBF (B), Jean-Marc Turine đã sát cánh cùng n nhà văn Pháp Marguerite Duras trong sut tui tr ông, cùng bà làm phim do chính bà viết kch bn. Phim Nhng đa tr khi chiếu năm 1985 đã giành Gii thưng ln ca Hi đin nh ngh thut và th nghim ti Liên hoan phim Berlin. Có l tư tưng phiêu lưu th nghim đã ngm trong máu Jean-Marc Turine khi ông không chu bó hp sáng tác ca mình trong lĩnh vc phát thanh và đin nh. Sau khi đã gt hái đưc nhiu thành công và nhng gii thưng, ông quyết đnh chuyn hưng sang lĩnh vc văn hc. Gn mt chc tác phm văn hc đã ln lưt ra đi, ch yếu là vào thp niên đu tiên ca thế k XXI. Ông đã tưng mình s dành phn còn li ca cuc đi cho văn hc. Thế nhưng s phn đã quyết đnh khác. Năm 2009, ông viết mt cun tiu thuyết và gi đi vài nhà xut bn. Sau mt thi gian ch đi không thy hi âm, ông t nh : duyên n ca mình vi ngh văn đã hết. Ông loay hoay đi tìm li thoát, tìm mt con đưng đi đ đưc tiếp tc sáng tác, tiếp tc làm đp cho đi.


Ánh sáng đã lóe lên cui đưng hm vào mt đêm mng m. Trong mơ, ông thy mình đang v trên nhng miếng g b đi trong tng hm nhà ông . Tnh dy, ông vi vàng đi tìm nhng miếng g đó và ông đã tìm thy. Trong căn phòng nh dưi tng hm nhà ông có rt nhiu miếng g cht đng t lâu : két bia, hp rưu, hp đ chơi, nhng mu g nho nh xinh xinh mà ông lưm ngoài đưng trong nhng chuyến đi do ph. K t đó, ông sng vi nim đam mê mi. Dưi tng hm, ông c cm ci mit mài say sưa đo gt, cưa, ghép, tô màu trên nhng miếng g mà ông cho là có hn. Công vic đã khiến ông quên đi cuc sng n ã, hi h bên ngoài cuc đi.


Cuc sng ca ông bây gi là nhng miếng g gin d, nhiu khi thô ráp, vi nhng đưng th huyn o và nhng con mt g như biết chia s cùng ông nhng bí n ca thiên hà vũ tr. Thế gii ca ông là nhng hp màu, nhng cái thưc, nhng chiếc bút lông to nh đ loi, nhng cun dây nhiu màu, nhng viên si lóng lánh, nhng mu v cây ông mang v sau nhng chuyến đi du lch Bc Âu, nhng chiếc khuy áo không dùng đến na… C thế, tng tác phm c theo nhau ra đi. Hai mnh g két bia đưc ni vi nhau bng chiếc bn l xinh xn, thêm vài nét bút màu ngang dc cũng đ làm nên mt tác phm ngh thut. Vài mu g mc ghép trong mt chiếc hp g nh cũng khiến ngưi xem có cm giác đang trên mt con tàu lnh bnh trên Bin Bc, nơi ông đã cùng v tri qua nhng năm tháng cung nhit say mê…


Ông treo nhng tác phm nho nh xinh xinh ca mình dc cu thang t tng hm lên tng trt, trong đu không my may ý tưng gii thiu chúng vi nhng ngưi yêu ngh thut, bi l cn mt khon tin ln mi có th thuê đưc phòng tranh làm trin lãm th đô châu Âu này. Ri đến mt ngày, tưng nhà ông không còn đ ch cho nhng đa con tinh thn mi chào đi na, ông đành phi xếp chúng mi ngóc ngách trong căn phòng tng hm m ti cũng là xưng sáng tác ca ông và là nơi tôi lưu li mi ln ghé Bruxelles. Trong bóng ti chp chong, tôi say sưa ngm nhng tác phm l lùng ca ngưi bn già. Mt hôm, ông bo tôi : « Cu có th chn cái nào cu thích nht, tôi tng cu đem v Vit Nam đy ». Tôi bo ông : « Đây là nhng tác phm ngh thut thc s, chúng xng đáng đưc trưng bày các phòng tranh. » Ông cưi, n cưi hin : «Tôi sáng tác cho vui y mà!».


Thế ri, cách đây không lâu, tôi nhn đưc giy mi đến d khai mc trin lãm tranh ca Jean-Marc Turine ti Bruxelles. Vui và ng ngàng, tôi gi đin hi ông. Ông bo : ha s, nhà điêu khc Roby Comblain đến nhà ông chơi và thy tranh ca ông trên tưng. Sau khi khám phá « cái hang ca Alibaba », Roby Comblain đ ngh ông trưng bày các tác phm ca mình ti phòng tranh và hứa sẽ giúp đ ông v đa đim. Tôi vui cho ông vì cui cùng thì nhng ngưi yêu cái đp cũng đưc biết đến các tác phm ca ông, vui vì ngay trong ngày đu trin lãm đã có nhiu ngưi đt mua tranh. Ông vui vì tranh ca ông s không còn ng vùi trong căn phòng tng hm ti tăm na, vì chúng s đưc treo nhng nơi trang trng hơn, xng đáng hơn vi chúng.


 

Ngưi Vit Nam có câu : « Mt ngh cho chín hơn chín mưi ngh». Vi tôi, ông thành công trong tt c nhng vic ông đã tng làm, bi l ông đt trn tình yêu, nhit huyết ca mình trong công vic, như cha già Carlo đem li cuc sng cho Buratino – mt miếng g nh vô tri vô giác.   

                                               T.V.C – 01/05/2012[1] Nghệ thuật collage xuất hiện ở châu Âu vào đầu thế kỷ XX. Họa sỹ ghép những yếu tố tách rời (mẩu giấy báo, giấy dán tường, vật dụng các loại…) thành một bức tranh. Loại hình nghệ thuật này cho phép xóa bỏ ranh giới giữa hội họa và điêu khắc. Georges Braque và Pablo Picasso là những họa sỹ tiên phong theo trường phái này

Triển lãm tác phẩm nghệ thuật của Jean-Marc Turine
____________________________________________________________________

Chia sẻ trên Facebook