NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Văn hóa - Nghệ thuật - Du lịch - Tản văn

TÔN VINH NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở VƯƠNG QUỐC BỈ

Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 7:29 PM

Chiu xuân. Khi cây c đua nhau đâm chi ny lc khp ph phường, khi nhng tia nng vàng đu tiên trong năm len li qua nhng cành lá, qung trường Petit Sablon gia trung tâm thành ph Bruxelles như bng tnh sau mt gic ng đông dài. n mình gia mt khu ph tng là nơi ca các gia đình quý tc B trong nhiu thế k, qung trường được coi như mt viên ngc quý gia lòng th đô, mt bo tàng sng đng v ngh c ca vương quc, mt tượng đài tôn vinh nhng con người yêu nước sng mãi vi thi gian.

Đôi dòng lch s

Trong sut nhiu thế k, c khu vc này là môt bãi cát rng ln hoang sơ. Mãi đến năm 1289, bnh vin Saint-Jean nm gn đó mi s dng bãi cát làm nghĩa đa cho nhng bnh nhân xu s qua đi. Vào cui thế k XIX, thành ph ch trương di ri các nghĩa trang ra khu vc ngoi thành và ý tưởng ci to khu nghĩa trang này thành mt qung trường đã đến vi Charles Buls, th trưởng Bruxelles. Năm 1880, ông đã mi kiến trúc sư Henri Bayaert thiết kế sao cho khu vc này va mang môt din mo hài hòa vi nhng công trình kiến trúc xung quanh, va là nơi tôn vinh nhng tinh hoa ca tư tưởng và truyn thng B. Qung trường Petit Sablon ra đi trong hoàn cnh đó. Mt công trình thiết kế cân xng mang nhiu biu tượng, t chín cây hoàng dương được ta tót k lưỡng tượng trưng cho chín tnh ca B vào thi kỳ đó đến nhng bc tượng hết sc phong phú v s lượng cũng như cách th hin.

Công viên Egmont, mt công trình tôn vinh các vĩ nhân

Khi xây dng qung trường Petit Sablon, th trưởng Charles Buls nghĩ ngay ti mt v trí xng đáng tôn vinh các anh hùng dân tc. Mt khu vườn mang tên Công viên Egmont nm gia lòng qung trường ôm trn trong lòng tượng đài hai bá tước Egmont và Hornes dn dn hình thành. Bá tước Egmont và bá tước Hornes được coi như nhng gương mt tiêu biu ca cuc kháng chiến đy gian kh chng li s bo tàn ca người Tây Ban Nha ti B vào thế k XVI. H đã b chém đu ngày 5-6-1568 ti qung trường ln Bruxelles. Theo yêu cu ca Hoàng gia, năm 1864, nhà điêu khc Ch. A. Fraikin đã thiết kế tượng đài hai bá tước và dng ngay ti nơi h b hành hình. Tác phm được đưa v công viên Egmont trong quá trình hoàn thin qung trường Petit Sablon.


Trong công viên, dưới bóng nhng cây hoàng dương hơn hai trăm tui, hai v anh hùng dân tc được nghe chim hót quanh năm, được gp g nhng con người đã làm nên lch s dân tc. Qu thc, hai bên tương đài là nhng bc điêu khc mười nhân vt quan trng trong lch s B thế k XVI. Trong s h có Philippe de Marnix de Sainte-Aldegonde (1538-1598), nhà ngoi giao, nhà văn và triết gia ln ca B ; Louis Van Bodeghem (1470-1540), mt trong nhng kiến trúc sư xây dng Cung đin hoàng gia ; Gérard Mercator (1512-1594), nhà nghiên cu đa lý và nhà toán hc lng danh ; Barnard Van Orley (1491-1542), danh ha chu nhiu nh hưởng t Michel-Ange và Raphael ; Abraham Ortelius (1527-1598), nhà nghiên cu đa lý, người xut bn atlas thế gii đu tiên và Guillaume de Nasau (1533-1584), người đóng vai trò quan trng trong cuc cách mng chng quân Tây Ban Nha.

 

Năm tháng trôi qua, không phi ai cũng biết đến nhng vĩ nhân này, nhưng h vn luôn đón nhn nhng tình cm đy trân trng và yêu thương không nhng ca người dân B mà ca c nhng du khách tìm đến vi mt không gian tr tình lãng mn. Không gian này khiến ai đến đây cũng đu cm thy tâm hn mình cht nh bng, đu thy mình đang bay vút theo nhng nt nhc trm bng ca Chopin.

Công viên Egmont, mt công trình tôn vinh ngh truyn thng

Trước khi chiêm ngưỡng tượng đài bá tước Egmont và bá tước Hornes, ai đến qung trường Petit Sablon cũng b hp hn trước nhng tác phm điêu khc quanh công viên do các nhà điêu khc tài năng nht vương quc B thế k XIX th hin. đây, ta có th hình dung được cuc sng cũng như các hot đng sn xut ni bt B vào thi kỳ mà người lao đng ch yếu làm vic chân tay. Bn mươi tám bc tượng đng dng trên hàng ct gô-tích dc theo hàng rào không ch là minh chng cho tài năng ca các ngh s mà còn th hin s trân trng và tôn vinh ngh truyn thng. Đó là nhng th n, th may quân trang, th đúc thiếc, th lp mái nhà, th git, th đúc đng, th làm mây tre đan, th làm mũ, th thuc da… Đó cũng là nhng tiu thương sng bng ngh bán rong ph biến thi by gi : người bán cá, bán thm, bán hàng xén, bán qun áo, bán trái cây, bán rượu… Mi nhân vt mt dáng v, h mang trên mình nhng dng c đc trưng. Chính vì thế, ch cn đ ý mt chút là ta có th nhn din ra ngh ca h. Th đúc thiếc mang trên mình mt cun chì và mt ng b, th lp mái nhà vác trên vai mt chiếc thang, người bán cá mang trên tay mt tm lưới và mt xâu cá…

Hơn mt thế k đã trôi qua k t khi xây dng, nhng bc tượng trên qung trường Petit Sablon vn còn đó. Nng mưa có th làm thay màu nhng tác phm này nhưng s duyên dáng ca chúng dường như tăng lên theo dòng thi gian. Gia mt đô th phn hoa náo nhit, qung trường Petit Sablon qu là mt nơi ngh ngơi thư giãn lý tưởng, mt nơi níu chân người Bruxelles gn bó hơn vi quê hương mình, vi lch s hào hùng ca dân tc và vi nhng ngh truyn thng tuy không còn na nhưng s sng mãi trong lòng người dân.



Thợ làm cá muối. Tác phẩm của Charles Geefs



Đồ tể. Tác phẩm của Albert Desenfans



Thợ làm mỡ từ động vật. Tác phẩm của P. Comeyn



Người buôn da lông thú. Tác phẩm của Armand Cattier



Thợ đóng thùng gỗ. Tác phẩm của Jules Courroi



Họa sỹ. Tác phẩm của A-J. Van Rasbourgh



Thợ làm quân trang. Tác phẩm của G. Van den Kerckhove



Thợ lợp mái nhà. Tác phẩm của Albert Desenfans



Thợ đúc đồng. Tác phẩm của J. Lambeaux



Thợ giặt. Tác phẩm của J.Lambeaux




Thợ làm dao. Tác phẩm của J. Renodeyn




Người đánh xe ngựa. Tác phẩm của Robert Fabry




Thợ nhuộm. Tác phẩm của Charles Geefs




Người bán cá. Tác phẩm của J. Laumans



Nghề làm súng hỏa mai. Tác phẩm của Jean Van den Kerckhove



Thợ làm bia. Tác phẩm của Jean Van den Kerckhove




 Nghề làm ghế da. Tác phẩm của Jules Courroit




Thợ làm mũ. Tác phẩm của J. Cuypers




Thợ thếp vàng. Tác phẩm của Louis Van Biesbroeck




Thợ kim hoàn. Tác phẩm của Emile Namur



Thợ thêu ren. Tác phẩm của Emile Namur




Thợ xẻ. Tác phẩm của Albert Hambresin



Thợ cạo râu. Tác phẩm của J-B. Martens

_____________________________________________________________
Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên