NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Thơ Nguyễn Chí Hoan

TRONG MẮT

Thứ bẩy ngày 27 tháng 4 năm 2013 12:00 AM

Đã nghe trên đầu hơi thở mùa thu
Mây ngày ấy bay qua đôi mắt buồn của em
Như bầu trời soi trong dòng sông
Như gió heo heo xao xác cành tre rơi con cánh cam vàng
Như con đường đi vào thành phố
Bụi và người và nỗi hoang mang không nhà không cửa
Như con đường từ thành phố ra đi
Với cái đầu nặng trĩu trên lưng, nặng trĩu những ngày không ngủ được
Thấp thỏm vỗ về một giấc bình yên chiếc lá trên mặt nước

Đôi mắt buồn như ngọn đèn thuở trước, đốm lửa vàng vàng tim bấc

vẫn còn mang theo trên mặt bàn đơn độc giữa thành phố lạ xa và cuộc đời thân thuộc

giữa một đốm tình yêu 
                                                             và một ôm ràng buộc

Đôi mắt buồn như tiếng vọng từ những vách thời gian dựng ngược từ con đường của thời gian
hai hàng cây mong ước những cột mốc hoài nghi và nhớ ghi những hiển hiện hình dung hay mơ hồ
lẩn khuất

những cơn gió ngày mai lùa vào chân tóc

một lời hứa thì thầm tiếng chân cùng bước một le lói đèn xa một chuỗi sấm rền vang

Ôi con đường của thời gian chỉ mình ta hiểu được
trong đôi mắt em buồn
mây ngày ấy bay qua

trên tấm áo mùa thu một ngày mới thêm một ngày mới nữa
Trời xanh trên một thuở mắt ta nhìn

Nhưng mực trong bút đầy và trang giấy lặng im
Mở cửa giấc mơ thấy một mình băn khoăn một mình tự do
                                   một mình lắng nghe một mình thấu hiểu

Có lẽ nào cô đơn là bến đỗ sau cùng
Muốn hỏi: Vì sao đôi mắt em buồn...

./.

Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên