NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
THƠ - NGUYỄN THAM THIỆN KẾ

THƠ - PHÚ THỌ 1

Thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 2017 12:00 AM

 

      PHÚ THỌ - 1

                  

 

Sau lưng gió thổi mười năm buốt

Lãng bước một thân đứng ngửa Trời.

Có cây cọ già cong nghiêng nắng

Bây giờ trái chín, trái lăn theo.

 

Ta ơi đã cạn mùa ngơ ngác

Tay trắng xòe hai ngạo với đời.

Đất giữa kiệt khô tầng sỏi đá

Móng ngựa khua giòn vấp mồ hôi.

 

Trung du mẹ gọi ta về lại,

Ruộng thấp đồi cao kéo ách cày.

Lúa xém ngô khoai khàn giọng nói

Lòng trần đen đúa nhám tro than.

 

Chớp mắt đời trai bay kẽ ngón

Sông Thao lở xói nỗi bạn gầy.

Vọng ngước mờ xa sang núi Tản

Hương người năm cũ nhạt chân mây.

 

Ta bẻ ngón ta, ta bứt tóc

Nửa chén hoàng hoa cũng cạn ngày.

Em hát mười năm còn lỗi nhịp

Độc huyền đứt khúc trắng mây say…

 

Mười năm mẹ hỏi còng khung cửa

Và mắt mười năm mắt lá răm.

Giọng chị hiền ta trong trăng tỏ

Bỏ cả mười năm cải cứ vàng.

 

Ta vấn khói Trời rơi tràn mắt

Gánh vã mười năm vạ vật đường.

Gặm nhấm mười năm sờn từng nét

Mực xanh dốc lọ chữ xông xênh.

 

Mười năm ta bỗng là xa lạ

Em cũng thay tên đổi họ người.

Chân mỏi mười năm đi rồng rắn

Điệu Xoan*còn đấy mấy mươi câu…

 

Ta ơi bèo bọt mười năm sứt

Đọc sách mười năm ngớ ngẩn cười.

 

         N.T.T.K - 1995

 

* Xoan: Một điệu dân ca của Phú ThọChia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên