NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
THƠ - NGUYỄN THAM THIỆN KẾ

NHỮNG CHIẾC LY KHẢM HUYỀN

Thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2013 12:00 AM

Tôi có em với những chiếc ly khảm huyền
ở một nơi không ai được biết,
chốn ẩn nấp cuối cùng của Tôi
 
Ly khảm huyền lanh tanh bóng tối
trong tiếng lụa xô nhàu,
nước hoa cũ ủng mùi và chớp nến.
 

Ly khảm huyền uống mấy cho vơi,
uống trưa nắng sục bùn, đêm mưa nứt nẻ
uống hy vọng ngây ngô, cơn dông tiền sử
uống lối mòn, uống hoa cà độc dược giữa cơn điên đồng loại
uống chính mình, uống vì yêu mình quá thể   
uống vì ghê cổ khinh mình
uống em và bóng em nâng chiếc ly ám trên tường đá đen,
uống vì có ly khảm huyền
và vì không gì cả.
 
Tôi biết làm gì với chiếc ly rỗng không sứt mẻ   
Làm gì với bông hoa em vò xé thả xuống
ly khảm huyền nhiều bóng tối
Bông hoa cuối cùng của miền thượng sông Thao
Hương đau thấm lời buồn em hát:
"Mây  trắng bay trên mái chùa cao..."
 
Dưới đáy ly khảm huyền:
hình những con thú hoang cùng Tôi lộn ngược
Vệt chì đen cắt ngang, cắt dọc bức tranh lầm bố cục
Bài thơ viết trước phần kết thúc.
Bao nhiêu cánh đồng nho,
Bao nhiêu đồng nếp hoa vàng
Vô số  mưu mô khát vọng đang còn và đã mất.
Lăn lóc trái tim gạch phồng, mặt cao su lạc mất linh hồn
Giấc mơ của lâu đài không cánh cửa
trong mơ cũng là tuyệt vọng...
Tiếng đàn mơ ngân trong tiếng súng u trầm
Người ria xanh mơ nghiến răng luyện cát
Người hói trán mơ khắc hoa văn
Tế bào thạch anh vách cao mơ dòng sông cưỡng đoạt
Viên than non mơ đốt máy chạy tàu
 
Ánh âm thầm lòng dạ ly bôi.
Tôi uống trên em lời thề xanh phiến lưỡi
và đã gào như sói độc mùa mưa
Ly khảm huyền tìm đâu dấu vết
Vân tay Tôi và em và người tử tế
Tôi thèm thời gian côn trùng co ro trong hổ phách, sắc màu trong bi ve và không ngờ gì điều thiêng đã được khảm huyền
 
 
Trong suốt pha lê Tôi ngờ
Tôi dâng Tôi những tháng ngày buồn
Trước Chúa và Em.
Tôi đã thề và Tôi đã giữ.
Mảnh vỡ ly khảm huyền trong phần tối trái tim. 
 
Tháng Tám 1980 - 1990
Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên