NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Tản văn - Phiếm đàm

SÁCH TẶNG MỘT NGƯỜI

Thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012 1:44 AM

Bn bè vì quá yêu quý tôi nên xúm vào, mi người mt tay, thế là quyn sách ra đi. Thành công ln nht ca cun sách có lẽ ở ch nó đã chng ging bt kỳ mt th loi sách nào xưa nay. Ch có quy trình đ làm ra nó là tuân th phép tc bài bn, nhng chuyn khác tht mơ h, khó đoán…

Tôi hăm h bt tay vào vic vi tt c s cn trng và thích thú, ch ao ước cm cun sách trên tay bn bè, nhng người tôi yêu quý và biết ơn. Thế nhưng khi cun sách ra đi mi thy thm thía mt ni bun. Không có nhiu người đ tng. Nhng người thân thiết biết quá rõ mình viết nhng gì. Người l hóa ra cũng ch my quan tâm đến sách v. Nhng cun sách đã gi tng bn bè xa c như rơi vào mt khong không nào đy xa lc nm ngoài s kim soát ca ngành bưu đin. Chng có bt c mt hi âm nào dù ch là báo tin đã nhn được sách. Tng mt bác công an, nhn được li khen: « Ông còn có thì gi mà viết lách, ngm ngi, bn mình sut ngày phá án!». Tng sách ông bác sĩ có bnh vin tư (trí thc?) nhn được câu hi: «Bác v bìa cho cun sách này?». Tng bn là ha sĩ, li cm ơn đy ng vc: «Hình như tôi đã đc truyn này trên báo?»…

Tôi gi sách cho mt nhà văn già min bin. Vài hôm sau ông gi đin báo tin đã nhn được sách và không quên mng yêu: «Cu đã sang c sân ca chúng anh!». Vài hôm sau na li thy gi đin : «Qu tht không ng, gii, gii, gii, vào đc ngay!» Ri ông trích dn c li văn và câu chuyn k càng đến mc chính tôi cũng chưa bao gi xét nét đến vy. Tôi đâm ân hn. Ông đã tng tng tôi nhiu sách. Dĩ nhiên tôi đc k vi lòng kính trng khôn cùng trước mt nhà văn lp đàn anh nhưng không phi vì thế mà không có nhng nhn xét ca riêng mình. Nhưng tôi chưa bao gii nói vi ông nhng nhn xét y, phn vì t ti (thiếu can đm khi gp cây đa!), phn vì nghĩ viết sách là ngh ca ông, điu mình cm nhn có l ông biết tng!

Nước ta có bao nhiêu người đem sách đi tng? Chng có ai nói vi tôi chuyn này. Người nhn sách thì nhiu vô k, trong đó có tôi. Dù quyn sách có phi mua vi giá rt cao ngoài th trường cũng ch thm gì so vi công sc ca người viết nhưng có v như sách là món quà ít được mong đi. Hay có l cun sách viết ra ch nên tng mt người? Vn đ là làm thế nào đ tìm ra người y nếu không mang sách đi tng…lung tung?   

Đ.P

Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên