NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
TẢN VĂN - ẨM THỰC

QUÊ QUÁN TÔI XƯA

Thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2013 12:00 AM

Đã bao phen về thăm quê quán của họ nội lẫn họ ngoại, từ đầu những năm 1980 đến nay, nhưng vài năm gần đây, mỗi lần về lại thấy diện mạo quê nhà thay đổi. Mà làm sao khác được: từ một làng thuần nông của huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông ngày tôi còn bé con, theo cha mẹ xuống tàu di cư vào Nam, giờ đất làng đã thuộc về Hà Nội, cuộc đô thị hóa là tất yếu. Làng quê rồi sẽ thành phố thị. Biết là thế nhưng vẫn cứ buồn bâng quơ mỗi khi về lại làng xưa…

Dẫu vậy, làng tôi hôm nay vẫn còn những góc bình yên, đôi khi thật vắng lặng, còn giếng làng nhưng đã cạn nước tự bao giờ, còn miếu làng, đình làng, chùa làng may sao chưa bị tàn phá trong những năm cải cách ruộng đất hãi hùng, còn chiếc cổng xóm mà ông nội tôi đã viết câu đối mỗi bên (nhưng ngôi nhà từ đường của họ Nguyễn chúng tôi thì gần đây mới được dựng lại trên cái nền ngôi nhà cũ - mà nhiều năm đã bị trưng thu làm kho thóc hợp tác xã sau ngày chúng tôi vào Nam), còn mặt đầm Thượng Thanh mênh mang, còn màu hoa gạo rưng rưng đỏ bên bờ ao và ngôi nhà đá ong cũ càng - có lẽ là cuối cùng.

Rồi bữa nọ nằm nghe Trần Tiến hát một ca khúc của Trịnh Công Sơn, bất giác ngẩn người với những câu ca:

“Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
Đường về tình tôi có nắng rất la đà
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ”  

(Bên đời hiu quạnh)

 Chùa làng tôiTam quan chùa làng, với gốc đại đã gần trăm năm tuổi thọCổn vào xóm Làng, nơi có nhà từ đường của họ Nguyễn chúng tôi. Chữ đại tự và cặp câu đối là thủ bút của ông nội tôi, một nhà nhoCổng miếu làngNgày thường miếu làng thật vắng lặngMiếu làng nhin ra đầmThượng Thanh rộng đến hơn chục hectaMiếu làng cổ kínhBên kia bờ của đầm Thượng Thanh, thấp thoáng ngôi giáo đường có tuổi hàng thế kỷ Giếng làng đã cạn nước từ lâuCây hoa gạo bên bờ aoMặt trời mọc. Rưng rưng mùa hoa gạo... (Thanh Tâm Tuyền) Ngôi nhà đá ong có lẽ là cuối cùngNhà thờ Tổ họ NguyễnKhấn nguyện trước bàn thờ tổ tiên

N. T. C

 

Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên