CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Dịch thuật

HÀNH TRÌNH VÀ GIA TÀI CỦA THÂN MẪU TỔNG THỐNG OBAMA

Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2012 7:16 PM

Mơ mng và nhy cm, vi tinh thn t do nhưng xáo trn, yêu và cm mến các con sâu sc, Ann Dunham, m Tng thng Hoa Kỳ Barack Obama, được Catherine Lutz bình lun như vy t cun sách “Mt ph n khác thường” ca Janny Scott.

Chúng ta đã biết nhng mu chuyn v Ann Dunham, m ca Barack Obama. Mt “ph n da trng” người vùng Kansas, như ông nhc đến trong hi ngh đng Dân ch năm 2008, kết hôn vi mt trí thc Phi châu ri có mt con trai. Mt người m nghiêm khc luôn đánh thc con dy trước bình minh đ hc. Mt nhà nhân chng hc dành nhiu năm nghiên cu ti nhng ngôi làng Indonesia, trong đó vài năm không có con trai bên. Mt ph n 52 tui dành năm cui cùng trước khi đu hàng bnh ung thư mt phn đ thuyết phc công ty bo him Cigna rng bà không nên b loi khi danh sách được đn bù vì mt “điu kin tn ti t trước”. Đó là nhng mng cuc đi ca bà, vang vng vi nhng quan tâm xã hi v cách chăm sóc con cái sao cho tt, v s tiếp cn h thng chăm sóc sc khe, và đương nhiên, c v chng tc.

Chúng ta tìm được câu chuyn đy đ v cuc sng ca bà Dunham Mt ph n khác thường, cun sách không lâm ly, và được nghiên cu k lưỡng ca n tác gi Janny Scott. Trong đó, ta bt gp mt ph n không ging bình thường, sinh ra vi tên Stanley Ann Dunham, “khác thường” t tên gi tr đi. “B tôi mun mt cu con trai”, bà nói, “nhưng ông li có tôi”. Ann Dunham (bà b ch Stanley khi tt nghip cp ba) theo b m – bà m trong ngành ngân hàng và ông b bán đ ni tht – đi qua nhiu bang, đến mt hòn đo bang Washington, cui cùng là Hawaii, nơi bà gp hai người chng và ly bng c nhân ri tiến s nhân chng hc.

Nh cun sách ca Janny Scott, chúng ta thy Dunham đi trên con đường trc tr hơn so vi nhng người đng trang la. Nhng thành qu đy đ ca phong trào nhân quyn và n quyn có th khiến bà có nhng la chn d dàng hơn, nhưng chúng ch đến sau này. Bà Dunham ly mt người đàn ông da đen khi gn như mt na nước M cm kết hôn như vy, và bà đ lũ con sng vi ông bà ngoi mt thi gian dài khi bà làm vic nước ngoài đ chúng được hc trong nhng ngôi trường danh tiếng M.

Khi k câu chuyn xuyên quc gia v Dunham, tác gi s dng mt kiu m đu đy nhân chng hc theo cách tiêu chun: đu tiên bà khiến Kansas tr nên xa l và ri khiến Indonesia – thế gii ca nhng chuyên gia phát trin thp k 1970 và 1980, tr nên thân thuc. Lai lch gia đình Dunham còn đa dng, xáo trn và bt ng hơn nhng gì Kansas gi nên: kế sinh nhai ca t tiên bà bịảnh hưởng bi mt cuc đình công du m ln ri s bùng n và phá sn ca công nghip chiến tranh, cũng như công vic đng áng. Và h sng mt bang mà c đng 3K (Ku Klux Klan, mt t chc cc hu M, ng h tuyt đi quyn lc người da trng, ch nghĩa dân tc cho người da trng, và chng nhp cư) ln nhng nhà ci cách xã hi thc dng đu phát trin mnh m.

Và đt nước Indonesia chúng ta bt gp trong cun sách là mt thế gii ca nhng an nhàn sung túc t nhng ba tic sinh nht gia đình và nhng bui cà phê cui ngày vi bn bè. “Tình trng n danh vùng đô th M, thm chí Honolulu, tr nên xa l gia sựấm áp và thân mt ca cuc sng ca Ann Jakarta”, tác gi viết, bà mang đến hình mu mt nhà nhân chng hc – mt người lãng mn đi tìm mt điu kỳ l và mt thế gii đang biến mt. Dunham xut hin ln đu Indonesia ngay sau khi cuc tm máu chng Cng năm 1965 – 1966 giết na triu người. Lun văn tiến s ca bà – mt bn nghiên cu v ngh th rèn làng quê khong mt nghìn trang – là danh mc nhng điu phù du và hiếm gp hơn là s miêu t mt kế hoch sng còn đ tn ti đo Java đông đúc dân cư, nơi bà sinh sng. Thay vì gán nguyên nhân vn đ nghèo đói vùng nông thôn Indonesia cho khía cnh văn hóa – nhng rào cn nim tin tín ngưỡng hay thiếu kiến thc – bà thy vn đ là s thiếu cách tiếp cn tư bn và quyn lc. Cun sách miêu t chi tiết Dunham đã giúp đ kiến to và thúc đy ngun tài chính – ch da phát trin chính hin nay – cho nhng nhà buôn nghèo khó như thế nào. Nói tóm li, bà là mt nhà t chc cng đng.

Cuc sng ca bà Dunham căng thng, ri rc và đôi khi lung lay trong nhiu năm. Bà là mt cô gái trinh nguyên khi gp cha Barack Obama nhiu tui hơn, t tin, lôi cun, năm th nht Đi hc Hawaii, ch v sau bà mi biết trước đó ông đã kết hôn vi mt ph n Kenya. Ông là mt trong nhng thanh niên Kenya được c đi hc M, mong mi v nn đc lp cho đt nước mình. Sau này bà gp và yêu Lolo Soetoro, mt người Indonesia, tt bng và sôi ni hơn và có đa con th hai. H ly d vì nhng bt đng v cách sng ca bà vi tư cách người ph n và người m.

Các cuc thăm hi bn bè và thành viên gia đình Dunham (gm c tng thng) ca tác gi Scott phác ha mt nhân vt hào hip và mt nhà qun lý không có nhiu tin, mt người mơ mng thành tâm và mt người thc dng nhy cm, mt tinh thn t do nhưng xáo trn, mt người người ph n yêu và cm mến các con sâu sc. Tuy vy, thách thc ca tác gi là bà nhn ra rng hu hết đc gi mun biết v cách nhng câu chuyn ca người ph n sinh ra tng thng nh hưởng đến ông, ch không phi bn thân bà. Scott không theo quan đim này, và cui cùng, phn ln cun sách nói v công vic và cuc sng riêng tư ca bà Dunham.

Dù vy, n tượng nht là bà đt rt nhiu tin tưởng vào con trai t nhng ngày còn nh. “Bà có th khoe v trí tu, thành tích, hay lòng dũng cm ca ông”, Scott cho biết. Mt người bn ca Dunham nói rng bà nghĩ con trai thm chí có th tr thành tng thng Hoa Kỳ. Bà biết rng ông cn nhng cơ hi hc tp mt nn văn hóa khác và trường d b tt nht Hawaii.

hi kết, nhng đon xúc đng nht đến t chính tng thng Obama, người mà Scott phng vn khi ông ti v được mt năm rưỡi. Obama nói trong cun sách rng bà mang li “mt tình yêu không điu kin ln lao đến mc, tri qua nhng sóng gió trong đi, nó nuôi dưỡng tôi, mt cách hoàn toàn”.

Chính m ông là người đem đến nim tin vng chc rng “bên dưới nhng khác bit b mt, chúng ta là như nhau, và luôn có nhiu điu tt hơn điu xu trong mi chúng ta. Con nên biết, chúng ta có th vượt qua ngăn cách, chm vào nhau, tin vào nhau, và làm vic cùng nhau”. Ông thêm vào: “Đó chính xác là nét ngây thơ và duy lý tưởng, vn là mt phn ca bà, và tôi cho rng, đó chính là nét duy lý ngây thơ trong tôi”.

CATHERINE LUTZ - Nguyn Thin Hoàng Dương dch
T New York Times
Chia sẻ trên Facebook