NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Không gian thơ Mai Văn Phấn

TIẾNG VỖ NGẮN

Thứ năm ngày 7 tháng 11 năm 2013 12:00 AM

 
*
Nhụy hoa rủ xuống
Tôi quỳ
 
Chốc lại ngước lên
Cổng trời thăm thẳm.
 
*
Bãi biển
Xác một con cua không có mai
Đã rữa
 
Ai úp lên đó một vỏ sò
An ủi.
 
*
Đêm qua sấm chớp
Rồi mưa
 
Chắc chưa có thay đổi lớn
Tôi ngủ tiếp.
 
*
Hôm nay
Tiếng nước thải
Đổ vào cống ngầm thành phố
Không ầm ĩ
 
Nhìn lá khô không biết
Mình đang ở quá khứ
Hay tương lai.
 
*
Người già làng tôi bảo
Cây đa kia chứng kiến bao cảnh tang thương
 
Chúng ta đang đứng bên giọt sương trong 
Lá reo mải miết
 
Sao không cứ thế
Mà đi!
 
*
Đêm qua tôi mơ
Người bán vé số đầu ngõ
Được làm vua
 
Tôi và mấy hàng xóm
Mặt mày nhơn nhơn
 
Một hoạn quan thét lớn: Quỳ xuống!
Các ngươi đã lạc sang thời đại khác!
 
Tỉnh dậy tôi vẫn nhớ
Vết sẹo trên cánh tay phải đức vua
Vụ xô xát với bọn bụi đời năm ngoái.
 
*
Có thể mình vừa xếp lại giá sách
đã ăn rau quả bẩn
nhìn một hành động lố lăng
vô tình đến gần cuộc họp
mở thêm file trên máy vi tính
vừa nghĩ ra một chuyện tiếu lâm
nghe người lạ chửi đổng
hoặc lên dây cót đồng hồ
uống ly café quá đặc

để giọt nước này tràn ly!

 

 

Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên