NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
TRANG VIẾT CỦA BẠN

Ở MỘT PHÍA BỜ SÔNG - TRẦN TRƯƠNG

Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2013 12:00 AM

 

Ở một phía bờ sông

(Viết tặng những người quê tôi đi tha phương cầu thực)
 
Ở phía bờ sông có những căn nhà rách rưới
Như ốc bám vào rêu
Đêm sóng vỗ ì oạp
Vài con thuyền ngang dọc buông… “neo”
 
Thời gian đi qua nơi này không đếm bằng tờ lịch
Họ đếm thời gian theo mùa
Tháng mười mía ngọt, tháng sáu cà chua
Tháng chín bẻ ngô, tháng năm hái đậu…
 
Tôi ngộ ra rằng trong đời sống hằng ngày không cần nhiều ngưỡng vọng
Chẳng ước mơ xa mà ngong ngóng một “số đề”
Một thú vui đã trở thành trò chơi xã hội
Không công khai mà “dấm dúi” công khai…
 
Đạo lý hình thành từ những điều xảy ra như “ngày thường ở huyện”
Một cuốn sách giáo khoa không thể dạy ta khuôn phép lẽ đời
Chắc vì thế Gớt bảo ta phải sống
Với cây đời là mãi mãi xanh tươi
 
Mặt đất phẳng vuông nhưng trái đất hình tròn
Ga-li-lê đã cho loài người hiểu ra chân lý
Nhưng “chân lý” của ông đã bắt ông lên giàn thiêu cháy rụi
Khi mà sự độc đoán cố tình  không chịu rút lui
 
Thầm câu hát, hát rằng: buồn đã hơn vui
Tôi đứng ở nhịp cầu này hơn trăm năm tuổi
Và bâng khuâng cuộn mình vào dấu hỏi
Cái lam lũ bờ sông có vô hạn,vô hồi?
 
 
Mang Ơn?
 
Sao tôi phải nói ƠN anh quá nhiều như thế
Anh là thực, là hư hay là gì ?
Không biết nữa
Giữa cuộc đời  “Hỉ , Xả, Từ bi”
 
Nếu chỉ có ƠN thôi thì con người sẽ trở nên lười biếng
Dựa vào ƠN mà sống theo ƠN
Chính vì thế đôi khi lòng tự trọng
Sẽ mất đi, để thỏa hiệp với đớn hèn
 
Ta mang ơn tổ tiên, trời đất
Ơn mẹ cha nuôi dưỡng sinh thành
Nhưng không thể ƠN những điều cố tình bịa đặt
Và hão huyền đến vô lối tự xưng
 
Bà mẹ  có tám con thì bẩy đứa hy sinh đánh giặc
Ta cúi đầu mang ơn
Nhưng không ơn kẻ đọc điếu văn khen những linh hồn ấy
Bởi họ có đâu mang nặng mãi nỗi buồn
 
Bàn tay ta gieo hạt
Bàn tay ta gặt hái nuôi thân
Không có đấng thiên tài nào hảo tâm cho ta hạnh phúc
Huân chương cũng chỉ là sự biểu tượng hư danh  
 
 
Lẽ đời bảo ta  “A di đà phật”
Dạy ta làm dấu “A men” trước mọi thánh đường
Nhưng xin loài người hãy luôn luôn cảnh giác
Có kẻ  đánh lừa, ăn cắp bắt ta… ƠN!

 

Chia sẻ trên Facebook
 Ti?t l? tuy?t m?t v? nh?ng chàng áo ?en bên c?nh Putin(VTC News) - Trong m?t chuy?n th?m c?a ông Putin ??n Gruzia khi còn là T?ng th?ng, các nhà báo ?ã rút máy ?nh ?? ch?p tr?m, nh?ng ngay l?p t?c ch?m laser c?a súng ng?m xu?t hi?n trên trán h?.
 QH Pháp phê chu?n qu? c?u tr? m?i cho eurozoneNgày 28/2, Qu?c h?i Pháp ?ã phê chu?n C? ch? ?n ??nh châu Âu (ESM), ???c coi là qu? c?u tr? th??ng tr?c t??ng lai c?a Liên minh châu Âu (EU).
 "Th? t??ng Kan ?ã c?u Nh?t B?n"Trong kho?nh kh?c ?en t?i nh?t h?i tháng ba n?m ngoái, gi?i ch?c Nh?t th?m chí ?ã tính t?i kh? n?ng b? c? th? ?ô Tokyo, nh?ng th?m h?a h?t nhân ?ã ???c ch?n ??ng trong gang t?c, sau quy?t ??nh c?a th? t??ng khi ?ó Naoto Kan.
 Quân ??i Syria ?ánh chi?m quy?t li?t các qu?n n?i d?yQuân ??i Syria hôm nay (29/2) ?ã th?c hi?n m?t cu?c t?n công t?ng l?c trên b? nh?m giành l?i các khu v?c ?ang b? l?c l??ng n?i d?y chi?m ?óng ? thành ph? Homs.
 Con trai trùm truy?n thông Murdoch t? ch?c do bê b?i nghe lénJames Murdoch, con trai trùm truy?n thông Rupert Murdoch hôm nay 29/2 tuyên b? t? ch?c Ch? t?ch News International, công ty con c?a News Corp t?i Anh.
 WikiLeaks: Nga bàn giao cho Israel b? mã ?? crack S-300 c?a Iran(GDVN) - WikiLeaks cho bi?t r?ng Nga ?ã chuy?n giao cho Israel b? mã ?? crack các h? th?ng phòng không c?a Iran.
 L?i b?o lo?n ? Tân C??ng, 12 ng??i ch?t(NL?O) – Ít nh?t 12 ng??i ?ã thi?t m?ng trong v? b?o lo?n m?i t?i khu t? tr? Tân C??ng, tây b?c Trung Qu?c ngày 28-2, theo thông tin c?a Tân Hoa Xã.
 Philippines cho phép khoan d?u trên bi?n, dù Trung Qu?c ph?n ??i(Dân trí) - B?t ch?p s? ph?n ??i c?a Trung Qu?c, Philippines v?n quy?t ??nh s? b?t ??u cung c?p h?p ??ng th?m dò d?u khí cho m?t s? công ty n??c ngoài t? tháng t?i, k? c? t?i nh?ng khu v?c tranh ch?p v?i Trung Qu?c trong vùng Bi?n ?ông.
 M?: R?i tr?c th?ng b?o v? b? bi?n, 3 ng??i m?t tíchTheo AFP, ít nh?t m?t ng??i b? th??ng và ba ng??i m?t tích khi chi?c tr?c th?ng c?a L?c l??ng B?o v? b? bi?n M? g?p n?n t?i bang Alabama ? mi?n Nam n??c này.
 Th? t??ng Putin ???c b?o v? nh? th? nào?Dân Vi?t - Dù r?t hi?m khi ch?p ???c nh?ng b?c ?nh ông Putin và các v? s? “h?m h?” trong cùng m?t khuôn hình, song xung quanh nhà lãnh ??o này bao gi? c?ng là hàng tr?m ánh m?t dõi theo v?i s? trung thành tuy?t ??i.
T?o h?p thông tin c?a b?n
Xem ngày tốt xấu - Lịch vạn niên