CHÚC MỪNG NĂM MỚI !!! NICO-PARIS.COM - Không gian Văn hóa - Giáo dục & Dịch thuật Văn học - Espace Culture - Education & Traduction littéraire
Các bài viết của tác giả nico-paris.com
Nhân đọc bài XÔI của Đỗ Phấn Vân Đình Hùng góp vui XÔI CÁ RÔ. Ngày đông rét mướt tan buổi cày hoặc xong buổi cấy về nhà có bát cháo cá rô và đĩa xôi cá rô chờ sẵn thì bao nhiêu nhọc mệt rét mướt khi còn ngoài đồng sẽ bay đi đâu mất. Lúc ăn xôi cao hứng có thể nhấp ngụm rượu tăm nút lá chuối khô......
Có 61 bài viết trong 4 trang. Bạn đang xem trang 4/4
Chia sẻ trên Facebook